×
זירות
חטיבות ואגפים
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית
המועצה הלאומית לכלכלה06/02/2018
המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה, עילית המלצות הצוות הבין משרדי, 2012
הטבות והקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
התכנית להשבת אקדמאים06/02/2018
איתור חברות באוריינטציה ישראלית בחו"ל
התכנית להשבת אקדמאים06/02/2018
איתור חברות באוריינטציה ישראלית וישראלים בכירים בתעשייה הגלובלית והסיבות להקמת מרכזי מו"פ בישראל