×
זירות
חטיבות ואגפים
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית
רשות החדשנות06/02/2018
חוזר - התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016
רשות החדשנות06/02/2018
חוזר - הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
רשות החדשנות06/02/2018