×
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
אפיון הפער בין הכשרות האקדמיה לאפשרויות התעסוקה של בוגרי תארים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
חוזר - התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - הגדלת אחוז המקדמה לפרויקטים הנתמכים על ידי המדע"ר רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 2013 רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - עידוד שיתופי פעולה בחדשנות ומחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - תשלום 100% מענק/הלוואה לחממות ולפרויקטים בחממה רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - נוהל העסקת קבלני משנה באזור פיתוח א' / קו עימות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -הפסקת תוספת לשיעור התמיכה לתוכניות מו"פ מאושרות של חברות הנמצאות בישובי קו העימות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - תוכנית קידמ"ה לקידום יכולות התעשייה הישראלית בתחום הגנת הסייבר רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב"ה בגזברות משרד התמ"ת רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר - הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חוזר -כללים ליישום הסכמים בילטראלים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלות של מדינות אחרות בתחום המחקר והפיתוח רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2020
רשות החדשנות06/03/2022
מכתב מדיניות - משבר כוח האדם בתעשיית ההייטק בישראל
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה23/02/2022
עיבוד שפה טבעית (NLP) ושוק ההון - לאן?
רשות החדשנות ורשות ניירות ערך06/01/2022