×
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
דוח מסכם - הערכת נופר מוסד שמואל נאמן 21/03/2021 הורדה
מחקר להערכת תוכנית מגנטון מוסד שמואל נאמן 21/03/2021 הורדה
השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ 21/03/2021 הורדה
מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל - Intellectual Capital רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה משרד הכלכלה 21/03/2021 הורדה
הטבות והקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
פרופיל אקדמאים רשומים בתכנית להשבת אקדמאים התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
קטלוג גז ונפט רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
Workshop Registration רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
איפיון מקבלי תארים אקדמיים בישראל התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
מחקר בנושא עולים בעלי 15 שנות לימוד ומעלה השוהים בחו"ל התכנית להשבת אקדמאים 21/03/2021 הורדה
OCS Related Challenges on Workshop רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
תיאור תפקיד נציג ציבור במועצת הרשות רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
השלמות לחוות הדעת רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
חישוב מדד הייטק רשות החדשנות 21/03/2021 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2019
רשות החדשנות06/03/2022
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2018
רשות החדשנות06/03/2022
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2017
רשות החדשנות06/03/2022