×
זירות
חטיבות ואגפים
שם שם המפרסם תאריך עדכון הורדה
חוברת מידע רשות החדשנות - עברית 2018 רשות החדשנות 16/05/2019 הורדה
חברות נתמכות של רשות החדשנות לשנת 2019 רשות החדשנות 02/04/2019 הורדה
רשימת חברות אנג'לים רשות החדשנות 08/03/2019 הורדה
דו"ח רשות החדשנות 2018-2019 רשות החדשנות 15/01/2019 הורדה
דו"ח הון אנושי בתעשיית ההייטק 2018 רשות החדשנות ו-Startup Nation Central 16/12/2018 הורדה
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 16.09.2018 רשות החדשנות 16/09/2018 הורדה
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018 רשות החדשנות 31/07/2018 הורדה
קוד אתי רשות החדשנות 26/07/2018 הורדה
איך משתמשים באזור האישי באתר רשות החדשנות? רשות החדשנות 08/04/2018 הורדה
חוברת הדרכה לאזור האישי באתר רשות החדשנות 26/03/2018 הורדה
חוזר - הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוזר - תוכנית קידמ"ה לקידום יכולות התעשייה הישראלית בתחום הגנת הסייבר רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוזר - התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016 רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
חוזר - הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשות החדשנות 06/02/2018 הורדה
×
קהל יעד
נושא
חטיבות ואגפים
חוברת מידע רשות החדשנות - עברית 2018
רשות החדשנות16/05/2019
חברות נתמכות של רשות החדשנות לשנת 2019
רשות החדשנות02/04/2019
רשימת חברות אנג'לים
רשות החדשנות08/03/2019
רשימת חברות אנג'לים