מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 16/01/2019
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 19/11/2018
נוהל קוד פתוח נוהל 14/11/2018
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 31/10/2018
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי מסלול הטבה 23/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מאגדי מגנ"ט נוהל 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול מימד נוהל 09/10/2018
נהלים והנחיות למסלול קמין נוהל 09/10/2018
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה 35 - תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט) מסלול הטבה 08/10/2018
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה מסלול הטבה 08/10/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 35 נוהל 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל מסלול הטבה 08/10/2018
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...