נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)

 

נוהל זה עודכן בתאריך ה-22.2.2023 לעניין סכום אגרת התשלום עבור בקשה לדיון חוזר.

קובץ זה מחליף את נוהל 200-01 ונוהל 200-02, אשר תוקפם הסתיים ב-31.10.2020. 

 

נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)

שיוך ל maslul