נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL

נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL