מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)