מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת

לאור המגמה בעולם של העמקת השימוש באנרגיות מתחדשות והיתרון היחסי של המשק הישראלי בנושא זה, הבא לידי ביטוי בעיקר בתחום המחקר והפיתוח, קיימת חשיבות רבה לפעול לקידומם של פרויקטי מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה המתחדשת, תוך שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר אוניברסיטאיים, מכוני מחקר ותעשייה.

מסלול הטבה מס' 14 מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה