ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (14.11.2019) מסלול הטבה 26/04/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 28.8.18) מסלול הטבה 16/04/2020
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 26.2.2020) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 4.2.20) מסלול הטבה 13/02/2020
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 4.2.20) מסלול הטבה 13/02/2020
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות ׁ(ארכיון 23.12.19) מסלול הטבה 23/12/2019
מסלול הטבה מס' 11 - מכוני מחקר (ארכיון) מסלול הטבה 12/12/2019
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 15.4.19) מסלול הטבה 14/11/2019
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) (ארכיון 08.08.19) מסלול הטבה 07/11/2019
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) (ארכיון 3.11.19) מסלול הטבה 07/11/2019
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) | ארכיון 8/8/2019 מסלול הטבה 06/11/2019
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים ארכיון 17/7/2019 מסלול הטבה 06/11/2019
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 8.8.19) מסלול הטבה 08/08/2019
מסלול הטבה מס' 6 - מגנטון (ארכיון 16.5.19) מסלול הטבה 16/05/2019
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה (ארכיון 15.5.19) מסלול הטבה 15/05/2019
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 12.5.19) מסלול הטבה 12/05/2019
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון 17.4.19) מסלול הטבה 17/04/2019

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות