ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 4 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 1.1.2016 (ארכיון) מסלול הטבה 25/10/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 21.10.2020) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי (ארכיון 7.9.2020) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 1 (ארכיון 21.10.20) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (ארכיון 21.10.2020) מסלול הטבה 21/10/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 24.8.2020) מסלול הטבה 24/08/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 16.4.2020 מסלול הטבה 12/08/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) ארכיון 10.8.2020 מסלול הטבה 10/08/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 30.7.2020) מסלול הטבה 30/07/2020
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) - ארכיון 22.7.2020 מסלול הטבה 22/07/2020
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 21.7.2020) מסלול הטבה 21/07/2020
מסלול הטבה ניסיון מסלול הטבה 08/07/2020
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון 17.6.20) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 18/06/2020
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 14.6.2020) מסלול הטבה 14/06/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות