ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ארכיון) הוראה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 17.05.17) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות (ארכיון) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור - ארכיון מסלול הטבה 21/03/2021
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים (ארכיון) נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (ארכיון) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון) מסלול הטבה 21/03/2021
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ארכיון) הוראה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה (ארכיון) מסלול הטבה 21/03/2021
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת (ארכיון) נוהל 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי 2017 (ארכיון) נוהל 21/03/2021
נהלי מסלול מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק (ארכיון) נוהל 25/02/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון) נוהל 22/02/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (ארכיון) נוהל 22/02/2021
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על ‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ (ארכיון 7.2.2021) נוהל 07/02/2021
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע (ארכיון 7.2.2021) מסלול הטבה 07/02/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 5.1.2020) מסלול הטבה 05/01/2021
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ארכיון 21.2.2020) מסלול הטבה 21/12/2020
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן (ארכיון) נוהל 03/12/2020
מסלול הטבה מס' 47 מרכזי יזמות טכנולוגית - חממות יעודיות לביוטכנולוגיה 25.10.2020 (ארכיון) מסלול הטבה 25/10/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות