ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (ארכיון) מסלול הטבה 09/09/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 17.3.2019) מסלול הטבה 22/08/2021
מסלול הטבה מס' 2 – ארכיון 13.6.2021 מסלול הטבה 13/06/2021
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש (ארכיון 14.4.2021) מסלול הטבה 26/05/2021
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון (ארכיון 14.4.2021) מסלול הטבה 28/04/2021
נהלי מסלול 44 הון אנושי (ארכיון) נוהל 20/04/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון) נוהל 18/04/2021
מסלול הטבה מס' 19 עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ארכיון 30.7.2020) מסלול הטבה 18/04/2021
( ארכיון 20-3-2019 ) הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם - מכינה למו"פ נוהל 21/03/2021
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים (ארכיון) נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי (ארכיון 21.12.2020) מסלול הטבה 21/03/2021
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים (ארכיון) נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח - בתחום מדעי החיים (ארכיון) מסלול הטבה 21/03/2021
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) (ארכיון 01.11.2020) נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות (ארכיון 14.4.2020) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ (ארכיון) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי (ארכיון 30.7.2020) מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 18 תכנית קמין (ארכיון) מסלול הטבה 21/03/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות