ארכיון מסלולי הטבות שאינם בתוקף

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 18/05/2022
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 18/05/2022
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה מסלול הטבה 18/05/2022
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 18/05/2022
ארכיון 18.5.22 מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 18/05/2022
ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 14/02/2022
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) (ארכיון 01.11.2020) נוהל 11/01/2022
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03)(ארכיון 01.11.2020) נוהל 06/01/2022
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי (ארכיון 17.6.2020) מסלול הטבה 26/12/2021
ארכיון 23.11.21 מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 23/11/2021
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 23/11/2021
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 17/11/2021
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות (ארכיון 14.4.2021) מסלול הטבה 17/11/2021
ארכיון 17/11/2021 מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון מסלול הטבה 17/11/2021
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 10/11/2021
ארכיון 10.11.21 מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 10/11/2021
ארכיון 19.9.2021 מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 19/09/2021
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 19/09/2021
ארכיון 19.9.21 מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע מסלול הטבה 19/09/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 20- מימ"ד נוהל 09/09/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות