מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01) נוהל 21/03/2023
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 12/01/2023
מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת מסלול הטבה 11/12/2022
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 21/11/2022
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 21/11/2022
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 17/11/2022
מסלול הטבה מס' 32 תמיכה במו"פ עסקי בחקלאות מסלול הטבה 27/10/2022
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 27/10/2022
מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 27/10/2022
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים מסלול הטבה 27/10/2022
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים. מופעל ע"י חטיבת תשתיות מסלול הטבה 27/10/2022
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 26/10/2022
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה מסלול הטבה 26/10/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 02/10/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 18/09/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע נוהל 31/08/2022
נהלי מסלול משנה ג'- מחקר יישומי באקדמיה נוהל 30/08/2022
מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע מסלול הטבה 23/08/2022
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 23/08/2022
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מסלול הטבה 23/08/2022

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות

חטיבות: 

טוען...