מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים מסלול הטבה 15/01/2020
נוהל מסלול הטבה מס' 40 נוהל 15/01/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ מסלול הטבה 02/01/2020
מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות מסלול הטבה 23/12/2019
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 22/12/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 22/12/2019
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים נוהל 16/12/2019
מסלול איגוד משתמשים - עקרונות מנחים נוהל 16/12/2019
נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL נוהל 15/12/2019
נהלי מסלול הטבה מס 41 הסדנה איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) נוהל 09/12/2019
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 02/12/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) נוהל 25/11/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 7 נוהל 14/11/2019
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) מסלול הטבה 07/11/2019
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים מסלול הטבה 06/11/2019
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים נוהל 03/11/2019
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט מסלול הטבה 03/11/2019
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 03/11/2019
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) נוהל 03/11/2019
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 03/11/2019
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...