מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 16/01/2019
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) - 14.1.2019 מסלול הטבה 15/01/2019
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 07/01/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית נוהל 07/01/2019
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19) מסלול הטבה 07/01/2019
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה - 1.1.2019 מסלול הטבה 01/01/2019
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 19/12/2018
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 16/12/2018
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 13/12/2018
הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36ב - מכינת מו"פ נוהל 13/12/2018
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 05/12/2018
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה מסלול הטבה 20/11/2018
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 19/11/2018
נוהל קוד פתוח נוהל 14/11/2018
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 05/11/2018
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 05/11/2018
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 05/11/2018
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 31/10/2018
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי מסלול הטבה 23/10/2018
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...