מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם - מכינה למו"פ נוהל 19/03/2019
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 17/03/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 7 נוהל 17/03/2019
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי מסלול הטבה 17/03/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 30 - תכנית לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי נוהל 13/02/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל נוהל 10/02/2019
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020 מסלול הטבה 10/02/2019
מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת - לאתגרי המגזר הציבורי מסלול הטבה 10/02/2019
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מסלול הטבה 07/02/2019
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 07/02/2019
נוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת המו"פ ובסיומה (200-03) נוהל 07/02/2019
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 07/02/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בחיפה נוהל 07/02/2019
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות נוהל 07/02/2019
מסלול הטבה מס' 23 תכנית חברות מתחילות מסלול הטבה 06/02/2019
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית נוהל 06/02/2019
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט מסלול הטבה 03/02/2019
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 16/01/2019
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) - 14.1.2019 מסלול הטבה 15/01/2019
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ארכיון 7.1.19) מסלול הטבה 07/01/2019
×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...