חופש המידע

0
0

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, מכיר בזכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי ברשויות הציבוריות.​
 
קבלת מידע המצוי ברשות החדשנות נעשית באמצעות הגשת בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע.

לצפייה בדו"ח חופש המידע של רשות החדשנות לחצו כאן.