שיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם תאגידים רב-לאומיים

0
0
מסלול זה מיועד לשיתופי פעולה בינלאומיים בין תאגידים זרים לבין חברות ישראליות.
 
 

מטרת המסלול

​מטרת המסלול היא לאפשר לחברות ישראליות, קטנות ובינוניות- ליצור קשרים עם תאגידים רב-לאומיים ולהשתלב בפעילות הטכנולוגית והשיווקית שלהם. המסלול מעודד יצירת קשרים ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הצדדים. ניתן למצוא כאן את רשימת התאגידים הזרים המשתתפים בתכנית. לרשימת התאגידים בשפה האנגלית, לחצו כאן. ​​​​​​

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיות ישראליות, ובמיוחד חברות הזנק צעירות וחדשניות, העוסקות במחקר ופיתוח ומעוניינות לסלול את דרכן לשווקים ולערוצי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל.

מה מקבלים?

מענקinfo-icon בשיעור של 50%-20% מתקציב הפיתוח, המאושר על ידי ועדת המחקר של רשות החדשנות. סיוע ותמיכה מצד תאגיד זר רב לאומי השותף בצורת ייעוץ, שירותים ומשאבים (In-kind assistance).

אפשרות לשתף את התאגיד הרב לאומי בבעלות על הקניין הרוחני שייווצר בפרויקט המשותף- באמצעות הסכם בין השותפים בפרויקט.

למה כדאי?

​סיוע ותמיכה מצד תאגיד רב-לאומי בעל שם עולמי וגישה למומחיות ולניסיון הטכנולוגיים, התעשייתיים והמסחריים שלו. סיוע במימון רשות החדשנות של מחקר ופיתוח טכנולוגיה חדשה, או בהתאמה של טכנולוגיה קיימת לתשתית הטכנולוגית של התאגיד הזר. החברה תשלם תמלוגים לרשות החדשנות רק במידה והמיזם מניב מכירות. אפשרויות הצמיחה, החשיפה לשווקים חדשים והקשרים הבינלאומיים הנובעים משיתוף הפעולה והבעת האמון המקצועית מצד תאגיד רב לאומי ענק. 

תנאי המסלול

​היכולת לממן 80%-50% מתקציב תכנית המו"פ המוגש במסגרת המסלול. החוזה שיחתם בין הצדדים ומסדיר את הזכויות על הקניין הרוחני שיווצר במסגרת השת"פ, יעמוד בחוק המו"פ ובכללי התכנית. תשלום תמלוגים במידה והמיזם מניב מכירות, יהיה בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים. רשימת התנאים המלאה והמחייבת עבור חברות הניגשות למסלול- מפורטת בנהלי קרן המו"פ של רשות החדשנות בחוק החדשנות.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט במסלול הטבה מס' 1 ונהלי המסלול (200-01200-02200-03, 200-04200-06).

הגשת הבקשה

טרם הגשת הבקשה יש לקרוא את נהלי הרשות להגשת בקשה (200-01200-02200-03).

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

  1. טופס הגשת בקשה (Word) 
  2.  תקציב בקשה
  3.  טופס הצהרה והרשאה 
  4.  תעודת התאגדות 
  5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.