הודעות לעיתונות

המאגד, במימון רשות החדשנות ומנהלת תחבורה חכמה במשרד התחבורה, מציין סיכום שלוש שנות פעילות. במהלך יום ההדגמה הוצג מודל רכב אוטונומי פיזי וסימולטיבי המשלב את יכולות החברות בו ואת הפיתוחים החדשים בתחום הרכב האוטונומי והחישה.
עשר חברות נבחרו להשתתף בפיילוט לאומי של רשות החדשנות, נתיבי איילון, משרד תחבורה ורת"א במסגרתו יתנסו בהפעלת רחפנים גדולים לנשיאת נוסעים ומטענים כבדים במרחב אווירי מנוהל. במסגרת הפיילוט יודגמו במשך שנתיים יכולות הרחפנים באתרים שונים ברחבי הארץ
רשות החדשנות, המשרד להגנת הסביבה ופלאנטק הציגו היום טכנולוגיות מובילות בישראל בתחום חדשנות אקלימית.
רשות החדשנות, משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, וחברת נתיבי איילון, הודיעו היום על ארבעת הקבוצות הזוכות, שצפויות להתחיל בחודשים הקרובים תכניות ניסוי להפעלת אוטובוסים אוטונומיים שתימשך כשנתיים, כאשר עם השלמת התכניות צפויים מפעילי התחבורה הציבורית להפעיל את קווי השירות האוטונומיים באופן מסחרי. בהדגמות שיבוצעו במסגרת הקול הקורא יושקעו כ-61 מיליון שקלים, כמחציתם מתקציב המדינה.
רשות החדשנות וזרוע העבודה יממנו תכניות שיכשירו בסך הכול 2,060 גברים ונשים ב-11 תכניות מותאמות שיפעלו בשנתיים הקרובות במגוון אזורים ויתנו מענה לאתגרי כוח האדם בהייטק ולייצוג החסר של אוכלוסייה זו בתעשייה