הודעות לעיתונות

וועדת המחקר של רשות החדשנות אישרה באופן רשמי את המשך הפעילות לקראת הקמתו של מאגד המגנ"ט הישראלי בתחום טכנולוגיות "לייזרים ורטיקאליים", המכונים ויקסלים (VCSEL – Vertical Cavity Surface Emitting Laser). במאגד ייקחו חלק חברות מהתעשייה וקבוצות מחקר מהאקדמיה, והוא יתוקצב ב-60 מיליון ₪ לאורך שלוש שנות פעילותו.
רוצים להיות מופקדים על המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל? ועדת איתור אשר מונתה על ידי מועצת הרשות לחדשנות מתכבדת לפרסם את המכרז הרשמי לתפקיד מנכ"ל רשות החדשנות.
תכנית החירום להון האנושי תתמרץ הכשרה והשמה בקרב מגוון מקצועות בתעשייה, ותאפשר השמה מהירה בתעשייה כולה ולא בענף ההייטק בלבד. משרדי האוצר והכלכלה, ורשות החדשנות, מזמינים מעסיקים וגופי הכשרה להגיש בקשה לתכנית. התכנית החדשה מגיעה כמענה למשבר התעסוקה במשק בעקבות משבר הקורונה וכחלק מהמלצות צוות תעסוקה בראשות מנכ"לית משרד האוצר. במסגרת עבודת הצוות זוהה הצורך במתן מענה לעשרות אלפי מושבתים שהינם אקדמאיים או בוגרי לימודי תעודה ובעלי מיומנויות גבוהות ופוטנציאל להעסקה בפריון גבוה.
וועדת ההשקעות של רשות החדשנות אישרה להעניק הגנה להשקעה בחברות הייטק בהיקף של 2 מיליארד שקל ל-10 גופים מוסדיים בשוק ההון הישראלי.
רשות החדשנות מפרסמת היום (13.7.20) את נהלי ומועדי ההגשה למסלול לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בחברות הייטק ישראליות בתחילת שלבי המכירות והצמיחה.