הודעות לעיתונות

בסבב התמיכות השביעי במסלול הפיילוטים המשותף של המשרד להגנת הסביבה ורשות החדשנות, החברות הזוכות יבצעו פרויקטי הדגמה למיחזור גזם, ניהול מבוסס ענן של מערך פסולת עירוני, חישה מרחוק לאיתור דליפות צנרת דלק, ניהול מיקרו-גריד ואגירת אנרגיית קור; לאור הצלחת המסלול, סבב תמיכות נוסף נפתח להגשות עד ל-25 ביולי 2022.
משרד האנרגיה ורשות החדשנות פרסמו את החלטות ועדת המחקר למתן מענקים לביצוע תכניות הרצה ניסיוניות ("פיילוטים"), במסגרת קול קורא לחברות טכנולוגיה ישראליות בעלות מוצר /טכנולוגיה בשלה, במטרה להביא לקידום המשק ופיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע בתחומי האנרגיה והמים.