נהלים ותקנות

שם המסמך תאריך עדכון סוג מסמך
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית 27/05/2018 נוהל
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-04) 27/03/2019 נוהל

נהלים ותקנות

נהלים ותקנות

תאריך עדכון: 27/05/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל