מסלול מעבר מפיתוח לייצור

על המסלול 

המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשנייםבמסגרת מסלול זה יתקבלו בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק בתהליכי ייצור אלו

המסלול נועד לסייע לחברות ומפעלים לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור, במטרה לקדם בישראל הקמה של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית.

הנה מספר דוגמאות לתהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:

 1. פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור.
  לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
   
 2. פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת.
  לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור.  
   
 3. ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור.
  לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
   
 4. פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר. 
  לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

למי מיועד המסלול? 

 • חברה ישראלית המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר לשנה.
   
 • חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מהפעילויות הבאות: 
   (1) חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות יצור
  (2) רכישת מכונות לטובת תהליך יצור
  (3) העסקת כוח אדם ייעודי לייצור
  (4) אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור
  (5) הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

מה מקבלים? 

 1. פרוייקטי מו"פ שיאושרו יהיו זכאיים למענק ששיעורו 50%-30% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 2. תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א'.

 

הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקלים.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו״פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 שקלים. 
 • הוצאות ישירות לפיתוח אב-טיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף שאינו עולה על 1 מיליון ₪.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התכנית שאושרה, בסך של עד 25,000 שקלים.
 • הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית בארץ ובחו״ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית. 

מדוע כדאי? 

 • קפיצת מדרגה עבור החברה: פיתוח תהליך ייצור למוצרים מתקדמים בטכנולוגיה מתקדמת בתהליך הייצור במפעל.
 • תמיכה מימונית במעבר מפיתוח לייצור: ליווי חברה מתחילה משלב פיתוח המוצר לשלב הייצור הסדרתי.
 • הפחתת חסמים: שתוף פעולה בין רשות החדשנות לגורמי ממשל שונים מאפשר הפחתת חסמים וקידום הקמת מפעלים בישראל.

תנאי המסלול 

קריטריונים להערכת בקשה 

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו"פ.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו"פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרוייקט המו"פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרוייקט המו"פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרוייקט מו"פ, ומימושו העסקי.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

טרם הגשת בקשה במסלול זה, יש לקבוע כי החברה עומדת בתנאי הסף של המסלול על כן חברה המעוניינת להגיש בקשה בקול קורא זה, מתבקשת קודם להגיש בקשה לעמידה בתנאי סף ולשלוח אותה לתיבת הדוא"ל: TraditionalStatus@innovationisrael.org.il עד לתאריך 30 בספטמבר, 2021 ולציין "לקראת הגשה במסגרת קול קורא "מעבר מפיתוח לייצור".

סיום ההגשה הינו ב-6 באוקטובר בשעה 12:00 בצהריים.

במידה וקיבלתם אישור ניתן להגיש בקשה. ההגשה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

תשובות ימסרו עד ה-15 בדצמבר 2021.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.

*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*תמיכה טכנית תינתן בימים א'-ה' עד לשעה 17:00.
*רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

קובץ התקציב ימולא בנפרד עבור קבלן המשנה כאשר תקציב קבלן המשנה עולה על 30 אחוז מתקציב הבקשה
במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה
למילוי לאחר הפעלת התיק
נדרש לצרף במידה ומדובר בהגשה ראשונה של החברה (במידה ותקציב קבלן המשנה עולה על 30% מתקציב הבקשה, יש לצרף תעודת התאגדות עבור קבלן המשנה)

שאלות נפוצות

למי מיועד המסלול?

 • חברת תעשיית ייצור בישראל – שבבעלותה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור (על פי התנאים המופיעים במסלול), שסיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר מטכנולוגיה מעורבת-עילית או עילית, ומעוניינות להקים קו יצור תעשייתי חדש בישראל (לפחות 50% מהיצור יהיה בישראל) 
 • חברות המעוניינות להגיש בקשות לתמיכה במו"פ במסגרת מסלול מעבר מפיתוח ליצור, מתבקשות למלא את הטופס הבא כתנאי מקדים להגשה - טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם.

מה מוגדר כטכנולוגיה מעורבת-עילית או עילית?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) קובעת סיווג חברות לתעשייה על פי העוצמה הטכנולוגית של הענף.
לדוגמה: 

 • מסורתי: מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, עור, עץ ומוצריו, נייר ומוצריו, דפוס.
 • מעורב-מסורתי: גומי, פלסטיק, קרמיקה וחומרי בניין, מתכת ומוצריה. 
 • מעורב-עילי: כימיקלים, קוסמטיקה, ייצור מכונות, מכשירי חשמל וציוד חשמלי, כלי רכב, ספינות, ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי.
 • עילי: תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני, מכשור אופטי, ייצור כלי טייס וחלליות.

לפרטים אודות ענפי התעשייה וסיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשיה) ולטבלת סיווג ענפי התעשיה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנספח ה'.

האם ההגשה פתוחה כל השנה?

 • לא, ההגשה פתוחה רק באמצעות קולות קוראים המתפרסמים מעת לעת, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר רשות החדשנות. 
 • מועד אחרון להגשה הוא עד 12 בצהריים. רק הגשה תקינה נחשבת הגשה, בקשות שייקלטו במערכת לאחר שעה זו, לא יוכלו להיכלל בקול הקורא, אנא הקדימו והגישו את בקשתכם והימנעו מאי-נעימות. 


על איזה טופס מגישים?

ההגשה מתבצעת בטופס מופ"ת – מו"פ בתעשייה. יש לציין בשדה "קול קורא" – "מעבר מפיתוח לייצור" 

מהי תקופת הביצוע האפשרית? האם יש מינימום זמן לתקופת הביצוע?

 • הזמן המקסימלי לתקופת הביצוע של התיק הוא 12 חודשים. ישנה אפשרות להגיש בקשת שינויים מנומקת לצורך הארכת תקופת הביצוע (הבקשה לשינויים תוגש עד 3 חודשים טרם תאריך סיום התיק). 
 • אין מינימום זמן נדרש לתקופת ביצוע, עם זאת המלצתנו היא שהבקשה תכלול תקופת ביצוע ריאלית, שתאפשר גמישות יחסית.
 • תקופת הביצוע המבוקשת יכולה להתחיל החל מהראשון בחודש בו הוגשה הבקשה ואילך, לא ניתן יהיה להכיר בהוצאות שבוצעו טרם תאריך זה. 


מתי מתחילה תקופת הביצוע של התיק? האם מרגע אישור הועדה או מרגע הפעלת התיק?

 • במידה וועדת המחקר אישרה את תוכנית המו"פ כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה בהתאם לכתוב בטופס הבקשה, ללא תלות במועד מתן התשובה ע"י ועדת המחקר. 
 • אין אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית, כלומר תקופת ביצוע תחל מהחודש שבו הוגשה הבקשה ולא לפני כן. 

מי צריך להיות בעל הידע וכיצד ניתן לשתף פעולה עם גורם נוסף לצורך הפיתוח?

החברה המגישה צריכה להיות בעלת הידע. במידה והידע הוא משותף עם חברה\ גוף אחרים יש צורך בהסכם שיתוף בידע בין החברה המגישה לגוף הנוסף.

האם יש תקרת תקציב להגשה?

אין תקרת תקציב להגשה כוללת למסלול זה.

האם ניתן להכיר בהוצאות עבור רכש ציוד/ מכונות? האם ישנם סעיפי תקצוב ייחודיים לתעשייה?

ככלל הרשות אינה מכירה בהוצאות של ציוד "על המדף". ניתן לקבל החזר עבור פחת הנובע משימוש לצורך המו"פ במיכון. שיעור הפחת המקסימלי עומד על 33% פחת לשנה ועד ל-100% מעלות רכישת הציוד, באופן יחסי לשימוש בציוד במשך תקופת המו"פ (דוגמא בקובץ ההסבר לתקציב בבקשה לדוגמא- חטיפי הכפר)
 במסגרת מסלול מופ"ת ניתן להכיר בפיתוח של ציוד\ מכונות או בהתאמות שהמפעל צריך למכונות קיימות.

ישנם סוגי הוצאות מו"פ ייחודיות במסלול (בנוסף להוצאות המוכרות בדרך כלל במסלולים אחרים של הרשות) כדוגמת:

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1 מיליון ₪
 • הוצאות להתאמת מוצר ותיקוף שוק בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

מהן הוצאות גמלון?

בהוצאות אלו ניתן להכיר בעלויות חומרי גלם, קבלנות משנה או פחת על ציוד הנדרש לעלייה לסקלת ייצור סדרתי, הנדרשות לטובת פיתוח קו היצור הסדרתי. 
שימו לב: אין מדובר בעלויות בינוי ועבודות תשתית במבנה (מיזוג, חשמל, אינסטלציה...)
 

מהו גובה תשלום התמלוגים במסלול זה?

 • על פי נספח א-1 הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם, בקשה שתקופת הביצוע שלה תחל ב 2021 תהיה פטורה מתמלוגים בגין תיק מאושר זה.  
 • שיעור התמלוגים לתוכניות שיחלו ב 2022 יקבע ויפורסם עד לפקיעת הוראה זו. 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00
 • לפרטים אודות התכנית יש ליצור קשר עם: