קול קורא שלישי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי התחבורה

0
0

תאריך אחרון להגשה 

03/09/2019

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

 

קול קורא חדש 2019 בשיתוף עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ומנהלת תחליפי נפט ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה - להגשת בקשות סיוע לתכניות הרצה* ("פיילוטים") המיועד לחברות טכנולוגיות ישראליות. ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (מסלול משנה ב').

 

תיאור הקול הקורא 

על תכניות ההרצה לבחון יצירת אימפקט ותועלת תחבורתית  מוכחת לשיפור המצב התחבורתי בישראל ובעולם לרבות:  

  • עידוד שימוש בתחבורה ציבורית לרבות איסוף מידע לגבי מוצא ויעד הנוסעים ושיפור תכנון קווי הנסיעה בהתאם לצרכים

  • הגברת הבטיחות בדרכים לרבות טיפול בהיסח הדעת של הנהג

  • הפחתת הגודש בדרכים לרבות שיפור היכולת לניהול וניתוב התנועה והגדלת מקדם המילוי ברכב הפרטי

  • הפחתת התלות בנפט בתחבורה

 

הצלחת הפיילוט תסייע לצמיחת החברה ותאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובחדירתו לשוק.

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2316 מיום 22/1/2017 בנושא הקמת תכנית לאומית לתחבורה חכמה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ורשות החדשנות  תומכים בתכניות הרצה של טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשניות בתחומי התחבורה הבאים: עידוד המעבר לתחבורה ציבורית, הפחתת תאונות הדרכים, הקטנת הגודש התחבורתי וצמצום השימוש בנפט בתחבורה.

 

כל זאת במטרה לעודד:

  • טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשניות במערך התחבורה, אשר יקדמו את המצב התחבורתי ויפתחו את התעשייה הישראלית עתירת הידע.

  • ייעול ושיפור התחבורה בישראל ובעולם.

  • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי התחבורה בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

* תוכנית הרצה ("פיילוט") – דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה.

 

תאריך אחרון להגשה

ניתן להגיש עד תאריך 3.9.2019 - בשעה 14:00 ביום זה (תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 12:00). 
הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

*תשובות צפויות להתקב במהלך חודש מאי.
 

ליצירת קשר: Growth@innovationisrael.org.il