קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות

0
0

תאריך אחרון להגשה 

08/08/2019

זירות 

חברות בצמיחה

תמצית הקול קורא 

    

 

קול קורא 2019 בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה* ("פיילוטים") באתרי חברות ממשלתיות, המיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן ממשלתיות). ההגשה באמצעות מסלול ההטבה מספר 2 (מסלול משנה ד').

תיאור הקול הקורא 

על התכניות ליצור אימפקט משמעותי על החברה הממשלתית ועל צמיחת החברה הטכנולוגית, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.
 
כל זאת במטרה לעודד:
 
 • פיתוח ובחינת טכנולוגיות ומוצרים חדשניים באמצעות אתרי הרצה של חברות ממשלתיות רלבנטיות, או לחילופין באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשות החברה הממשלתית.
 • את ייעול הפעילות הכלכלית והביצועים העסקיים של החברות הממשלתיות.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.
התמיכה תתאפשר בכל התחומים בהן פועלות החברות הממשלתיות ומול כלל החברות הממשלתיות, וביניהן:
 
 • חברת חשמל לישראל בע"מ
 • מקורות חברת המים בע"מ
 • רכבת ישראל בע"מ 
 • חברת נתיבי איילון בע"מ
 • נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 • נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 • החברה למתנ"סים – מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)
 • דואר ישראל בע"מ 
 • עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
 • חברת נמלי ישראל לישראל בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ
 • תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
 • נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 
 • התעשייה האווירית לישראל 
 • רפאל – מערכות לחימה מתקדמות
 
תינתן העדפה לתכניות הנותנות מענה לצרכים הנגזרים מפעילותה של החברה הממשלתית ואשר הן בעלות השפעה על ייעול פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית ו/או על ביצועיה העסקיים השירותים.
 
* תכנית הרצה ("פיילוט") – דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה
על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.
 
 
ליצירת קשר: Growth@innovationisrael.org.il