קול קורא להגשת תכניות מו"פ וחדשנות בחברות תעשייתיות מתחום התמרוקים וחומרי גלם לתמרוקים

0
0

תאריך אחרון להגשה 

27/05/2019

זירות 

ייצור מתקדם

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות, בשיתוף ענף התמרוקים בהתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינים מפעלי ייצור בענפי התמרוקים להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. זאת, במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

תיאור הקול הקורא 

תחומי תכניות הפיתוח ומטרתן

פיתוח מוצרים בתחום התמרוקים, חומרי גלם לתעשיית התמרוקים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים. על התכניות המוגשות להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור המשק.

 

אוכלוסיית היעד

הקול קורא מיועד לחברות תעשיית ייצור התמרוקים על כל ענפיו ותחומיו, הכולל מגוון רב של תחומים: מוצרי שיער, מגבונים, אנטי איג'ינג, מוצרי תינוקות ונשים בהריון, מוצרי ים המלח, מוצרי הגנה מהשמש, איפור וכיוצא באלה.  

 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם, בין היתר:

  • חדשנות בחומרי גלם, פורמולות משופרות, רכיבים טבעיים, לפיתוח מוצר חדש
  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים
  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן:
    1. פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור
    2. פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות ושיפור כושר היצור

 

מהו המענק שניתן לקבל?

פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו למסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 40% ל- 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות. יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

 

 אופן הגשת הבקשות

התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.

קול קורא זה פתוח להגשה עד לתאריך 27 במאי 2019, בשעה 12:00.

*תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 לפרטים מלאים על המסלול ולהגשת בקשה לחצו כאן

 

אנשי הקשר לבירורים ושאלות:

רשות החדשנות:

התאחדות התעשיינים: