קול קורא ראשון לשת"פ טכנולוגי עם תאילנד

0
0

תאריך אחרון להגשה 

21/08/2019

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות בשיתוף עם National Innovation Agency) Public Organization) משיקים קול קורא ראשון בין ישראל לתאילנד. הקול הקורא מיועד ליצירת שת"פ בין חברות תאילנדיות וישראליות לביצוע פרויקטinfo-icon מחקר ופיתוח בתחומים הבאים: טכנולוגיות מזון, בריאות, סייבר, חקלאות וייצור.

תיאור הקול הקורא 

תאריכי הרשמה:

תאריך הגשה שלב ראשון: 21/8/2019
טופס דו-לאומי ומכתב כוונות
תאריך הגשה שלב שני: 28/9/2019
* הגשה מלאה למערכת חברות באתר רשות החדשנות

שותפים מהעולם: 

(NIA - National Innovation Agency (Public Organization

תקציב/מימון:

גובה הסיוע – עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח.

אופן הגשת הבקשה:

אופן הגשת הבקשה הינו דו שלבי –
שלב ראשון עד תאריך 21/8/2019: יש למלא טופס הצהרת כוונות וטופס דו לאומי, ולהגישו כשהוא מלא וחתום לעדי מלר – מנהלת תכניות שת"פ, דסק אסיה פסיפיק ברשות החדשנות בדוא"ל: adi.maller@innovationisrael.org.il
שלב שני עד תאריך 28/9/2019: יש להגיש בקשת תמיכה מלאה לרשות החדשנות באמצעות המערכת המקוונת. לבקשה זו יש לצרף את טופס הבקשה הדו-לאומי וטופס הצהרת הכוונות לתוכנית תאילנד-ישראל. 

לפרטים ויצירת קשר:

עדי מלר – מנהלת תכניות שת"פ, דסק אסיה פסיפיק
טלפון: 03-5118166

טפסים רלוונטיים: