×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
חברות בצמיחה

קול קורא שלישי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

08/08/2019
זירת הזנק

קול קורא להצעות עבור ביצוע פעילות לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

12/08/2019
מערך בינלאומי

קול קורא שביעי ישראל - יפן

20/08/2019
חברות בצמיחה

קול קורא עבור פיילוטים במסגרת הקמת זירות מסחר דיגיטליות לתוצרת חקלאית טרייה

03/09/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי החקלאות (אגרוטק)

03/09/2019
מערך בינלאומי

קול-קורא המרכז הרפואי ג'פרסון-ישראל בתחום הבריאות

03/09/2019
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור

04/09/2019
זירת הזנק

קול קורא לתאגידים המעוניינים להקים מעבדת חדשנות חדשה בתחומי הסייבר והפינטק בבאר שבע

16/09/2019
זירת הזנק

קול קורא להצעות עבור הקמת חממות יזמות בפריפריה

18/09/2019
תשתית טכנולוגית

קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה – זירת תשתית טכנולוגית

13/11/2019
מערך בינלאומי

קול קורא מישיגן-ישראל לשת"פ בתחום תחבורה חכמה

28/11/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ראשון ישראל-אלסטום במסגרת תכנית שת"פ מו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

31/12/2019
×
זירות
חטיבות ואגפים
טוען...