×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
חברות בצמיחה

קול קורא 2019 להגשת בקשות סיוע עבור מרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה

21/05/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

20/05/2019
מערך בינלאומי

קול קורא מס' 4 ישראל – שנדונג (סין)

15/05/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ישראל- קוויבק (קנדה) למו"פ תעשייתי

12/05/2019
תשתית טכנולוגית

התארגנות לקראת הקמת מאגד מגנט CRISPRIL

09/05/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ראשון ישראל-אדלר במסגרת תכנית שת"פ מו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

05/05/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות למסלול אתגר (טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח גלובליים)

02/05/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע במסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [רשויות מקומיות]

30/04/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") ברשות המיסים

30/04/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התקשוב הממשלתי

15/04/2019
מערך בינלאומי

קול קורא להשתתפות בכנס "הפורום העולמי לחדשנות" באוסקה, אוקטובר 2019

09/04/2019
מערך בינלאומי

קול קורא שישי ישראל - יפן

08/04/2019
מערך בינלאומי

משלחת חברות בתחום "חקלאות מדייקת" לדרום קוריאה ויפן | 19-25 במאי 2019

30/03/2019
מערך בינלאומי

קול קורא לשת"פ במו"פ ישראל-קולורדו

28/03/2019
זירת הזנק

קול קורא להצעות עבור הקמת חממה טכנולוגית חדשה בתחום טכנולוגיות המזון (פודטק) בנפת צפת

19/03/2019
×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
08/04/2019