×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
תשתית טכנולוגית

קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה – זירת תשתית טכנולוגית

13/11/2019
חברות בצמיחה

קול קורא 2019 להגשת בקשות סיוע עבור מרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה

31/10/2019
מערך בינלאומי

קול-קורא המרכז הרפואי ג'פרסון-ישראל בתחום הבריאות

31/10/2019
מערך בינלאומי

קול קורא עשירי לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-שנז'ן (סין)

03/10/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ראשון ישראל - סומפו (יפן)

27/09/2019
מערך בינלאומי

קול קורא לאתגר "Winter City"

26/09/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ישראל-ארגנטינה (רוסאריו) להתאמת מוצר פיילוט

26/09/2019
מערך בינלאומי

קול קורא עיר חכמה ישראל- קולומביה להתאמת מוצר פיילוט

26/09/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ישראל-ברזיל EMBRAPII סוכנות המחקר לחדשנות מו"פ

26/09/2019
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום מזון בריא, תזונה בריאה ובריאות הציבור

24/09/2019
זירת הזנק

קול קורא להצעות עבור הקמת חממות יזמות בפריפריה

18/09/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ראשון ישראל-Terumo (יפן)

15/09/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות במסלול 'ממשל-טק' לעידוד חדשנות טכנולוגית המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

15/09/2019
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בחברות ייצור לקידום חדשנות בענפי האריזה, הדפוס והנייר

04/09/2019
חברות בצמיחה

קול קורא שלישי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה בתחומי התחבורה

03/09/2019
×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
26/09/2019