×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
חברתי ציבורי

نداء - برامج مبتكرة لزيادة رأس المال البشري في صناعة الهايتك في إسرائيل

04/11/2021
חברתי ציבורי

קול קורא להגשה למסלול קרן הון אנושי להייטק לשנת 2021

04/11/2021
חברות בצמיחה

קול קורא לפיילוטים בחברות הממשלתיות

10/11/2021
זירת הזנק

קול קורא להגשת הצעות להקמת עד ארבע חממות טכנולוגיות

11/11/2021
ייצור מתקדם

קול קורא לחברות ייצור להגשת בקשה למימון מומחה טכנולוגי בליווי תהליכי מו"פ

21/11/2021
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת בקשות למכינת המו"פ לחברות בענף החקלאות

30/11/2021
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות עבור פיילוטים בתחומי החקלאות (אגריטק)

30/11/2021
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות גדולות תקציב

15/12/2021
חברתי ציבורי

מסלולי זירת חברתי ציבורי הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
חברות בצמיחה

מסלולי זירת חברות בצמיחה הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
ייצור מתקדם

מסלולי זירת ייצור מתקדם הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
זירת הזנק

מסלולי זירת הזנק הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
תשתית טכנולוגית

קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה – זירת תשתית טכנולוגית

31/12/2021
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתופי פעולה במסגרת קרן ישראל-הודו (I4F)

03/01/2022
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות עבור פיילוטים בתחום האנרגיה

11/01/2022
×
זירות
חטיבות ואגפים