קרן ישראל – הודו לחדשנות טכנולוגית, (I4F), היא תכנית לשיתוף פעולה תעשייתי בין רשות החדשנות ומשרד המדע והטכנולוגיה ההודי (DST). על יישום הקרן מופקדת בישראל רשות החדשנות ו- Global Innovation & Technology Alliance) – GITA) בהודו. מטרת הקרן היא קידום ותמיכה במיזמי מו"פ משותפים בין חברות מהודו ומישראל, שנועדו לתת מענה לאתגרים טכנולוגים מגוונים. 
 
משנת 2018 מעמידה הקרן 40 מיליון דולר למשך חמש שנים לתמיכה בפרויקטים משותפים ותסייע במימון עד לגובה של 50% מהוצאות המו"פ המוכרות. סכומי התמיכה נעים בין רבע - 1.25 מיליון דולר לפרויקט מכל גוף מימון (ניתן לממן גם פרויקטים שעלותם נמוכה מרבע מיליון).

סוגי פרוייקטים הנתמכים ע"י הקרן:

  • פרויקטי מו"פ קלאסיים המאופיינים בחדשנות טכנולוגית משמעותית
  • פרויקטים של התאמת מוצרים
משך פרויקטinfo-icon בקרן - עד שנתיים. 
מסחור מוצלח של המוצר, יהווה בסיס להחזר המענק באמצעות תמלוגים.   
 

הקול הקורא הראשון של הקרן הושק בתאריך ה- 15.1.2018 ונסגר ב- 16.4.2018.

הקול הקורא השני של הקרן הושק בתאריך ה- 15.8.2018 ונסגר ב- 5.12.2018. 

הקול הקורא השלישי של הקרן הושק בתאריך ה- 15.1.2019 ונסגר ב- 30.4.2019

הקול הקורא הרביעי של הקרן נפתח בתאריך ה- 1.8.2019 וייסגר ב- 5.12.2019

 
זכאים להגיש: חברות רשומות בישראל וחברות רשומות בהודו כמפורט בהנחיות לחברות. 
הקרן מקבלת בקשות בכל הסקטורים אך עדיפות תינתן לפרויקטים בתחומים הבאים: מים, חקלאות, בריאות, אנרגיה ו – ICT
פרויקטים המוגשים לקרן ישראל-הודו למו"פ כפופים לחוק המו"פ וכללי רשות החדשנות. 

מסלול "התאמת מוצרים" הינו מסלול ייחודי שפותח תחת התכניות הדו-לאומיות, תוך הבנת חשיבות הפעילות מול השווקים המתעוררים והצורך להקל על חברות בפעילותן מול שווקים אלו.

התכניות הדו-לאומיות לתמיכה מקבילה מהווה פלטפורמה לקידום חדשנות טכנולוגית בין גופי תעשייה ומחקר. רשות החדשנות מפעילה יחד עם גופי מימון למו"פ וחדשנות, במדינות, פרובינציות וערים מובילות ומרכזיות. 

רשות החדשנות מפעילה את רובם המכריע של ההסכמים לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי, יחד עם גופי מימון למו"פ וחדשנות- במדינות ופרובינציות/מחוזות רבים באסיה, צפון ודרום אמריקה, אירופה ואוסטרליה.

מסלול זה מיועד לשיתופי פעולה בינלאומיים בין תאגידים זרים לבין חברות ישראליות.
 
 

מטרת הקרנות הדו-לאומיות הינה להגדיל את כושר התחרות והיתרון היחסי של חברות ישראליות בשוק העולמי, על ידי עידוד שיתופי פעולה ביניהן לבין חברות זרות, קידום  ופיתוח של טכנולוגיות משלימות וחדשות, והקטנת החשיפה הפיננסית והטכנולוגית.​​

הקרנות הדו-לאומיות הן ישויות משפטיות נפרדות אשר מופעלות על ידי רשות החדשנות ומקבילותיה במדינות הזרות בעקבות הסכמים שנחתמו בין ממשלת ישראל לבין ממשלות המדינות השותפות בכל קרן. המדינות מעבירות לקרנות הדו-לאומיות סכום כסף שנועד למימון פרויקטי מו"פ משותפים בין חברות ישראליות לבין חברות זרות. 

 

כיום קיימות חמש קרנות דו-לאומיות: 

I4F - קרן ישראל - הודו לחדשנות טכנולוגית 

BIRD – ישראל - ארצות הברית

CIIRDF – ישראל - קנדה

SIIRD – ישראל - סינגפור

KORIL – ישראל - קוריאה