טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx
נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ 25/02/2018 הורדה של נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ
דיווח ביניים לדוגמה 15/02/2018 הורדה של דיווח ביניים לדוגמה
בקשה תקציב מנהלת חממה 18/12/2017 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
סגירה חממות הצהרת רווח 17/12/2017 הורדה של סגירה חממות הצהרת רווח
נופר ב' שאלון מוסד מחקר 12/11/2017 הורדה של נופר ב' שאלון מוסד מחקר
קמין א' בקשות מוסד מחקר 12/11/2017 הורדה של קמין א' בקשות מוסד מחקר
סגירה כללי הצהרת רווח 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי הצהרת רווח
סגירה כללי הצהרת הנהלה 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
סגירה כללי דו"ח טכני 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
קמין נספח ג' - בקשה 01/11/2017 הורדה של קמין נספח ג' - בקשה
קמין נספח ב' הצדקת פרויקט קמין 01/11/2017 הורדה של קמין נספח ב' הצדקת פרויקט קמין
נופר נספח ג - בקשה 01/11/2017 הורדה של נופר נספח ג - בקשה
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
17/04/2018
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
17/04/2018
קובץ לדיווח שעות ידני - 2017
08/04/2018
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי
25/03/2018
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
14/03/2018
תמורה כללי בקשה לסגירה
14/03/2018
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה
14/03/2018
טופס דיווח תמלוגים
14/03/2018
I4F APPLICATION FORM
07/03/2018
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018