טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה תקציב מנהלת חממה 21/03/2021 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב
טופס בקשה לאישור משקיע קשור 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור משקיע קשור
טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43
חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים 22/02/2021 הורדה של חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים
טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה 09/02/2021 הורדה של דוח טכני מסכם - מסלול תנופה
טופס דיווח שעות 2020 17/01/2021 הורדה של טופס דיווח שעות 2020
אישור רוח לדיווח תמלוגים 03/01/2021 הורדה של אישור רוח לדיווח תמלוגים
הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ 23/12/2020 הורדה של הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו"פ
בקשה לשינויים (קובץ אקסל) 11/10/2020 הורדה של בקשה לשינויים (קובץ אקסל)
טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק 05/10/2020 הורדה של טופס הגשת בקשה לתמיכה בתכנית הכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
הצהרת הנהלה 24/09/2020 הורדה של הצהרת הנהלה
Knowledge import program - Budget request template for foreign research
תאריך עדכון: 08/04/2021
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
תאריך עדכון: 04/04/2021
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
תאריך עדכון: 04/04/2021
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע
תאריך עדכון: 04/04/2021
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
תאריך עדכון: 24/03/2021
שאלון חברה - תעשיה
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס תיאור הפרוייקט (Word)
תאריך עדכון: 21/03/2021
תקציב תשתיות כללי

שימו לב: הקובץ החדש מיועד לכלל מסלולי הזירה ולכן יש לבחור בעמוד הראשון של קובץ האקסל את המסלול הנכון – מתוך התפריט (חץ בצד שמאל למטה ליד ציון המסלול) על מנת שיפתח הקובץ המתאים לתנאי המימון של המסלול אליו אתם מבקשים להגיש.

תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
תאריך עדכון: 21/03/2021