טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס דיווח תמלוגים 14/02/2019 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
טופס דיווח שעות 2019 10/02/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2019
תמורה כללי בקשה לסגירה 31/01/2019 הורדה של תמורה כללי בקשה לסגירה
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3 16/01/2019 הורדה של I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
I4F APPLICATION FORM 16/01/2019 הורדה של I4F APPLICATION FORM
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 29/11/2018 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ 18/11/2018 הורדה של בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה 18/10/2018 הורדה של הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
I4F Partner search form 16/10/2018 הורדה של I4F Partner search form
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ 08/10/2018 הורדה של טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית) 04/10/2018 הורדה של הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37 04/10/2018 הורדה של הצהרת יועץ מאושר - מסלול 37
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר 23/08/2018 הורדה של טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 19/08/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר 16/08/2018 הורדה של טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
16/08/2018
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
16/08/2018
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
25/06/2018
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
25/06/2018
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
25/06/2018
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
12/06/2018
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
29/05/2018
נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019
29/05/2018
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019
29/05/2018
הצהרה בדבר היעדר חובות
27/05/2018