טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים 17/06/2019 הורדה של בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
טופס דיווח שעות 2018 11/06/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2018
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת 06/06/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ"ת
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה 28/05/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 28/05/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי 28/05/2019 הורדה של נספח 4 – הצהרת חוקר ראשי
הסכם עקרונות שת"פ 28/05/2019 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
בקשה לדיון חוזר 22/05/2019 הורדה של בקשה לדיון חוזר
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור 05/05/2019 הורדה של טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכניות הרצה תעשית יצור
נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ 17/03/2019 הורדה של נספח 1 - הסכם עקרונות שתפ
נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה 11/03/2019 הורדה של נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה
טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 11/03/2019 הורדה של טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 10/03/2019 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 08/03/2019 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 06/03/2019 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
29/11/2018
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
12/11/2018
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
05/11/2018
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
18/10/2018
I4F Partner search form
16/10/2018
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
08/10/2018
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
04/10/2018
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
05/09/2018
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
16/08/2018
הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
16/08/2018