טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ 21/03/2021 הורדה של בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
*טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת 21/03/2021 הורדה של *טופס בקשה מקוצר לתמיכה בתכנית מופ"ת
טופס הצהרה והרשאה 21/03/2021 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ 21/03/2021 הורדה של טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
טופס העברת חובות וזכויות 21/03/2021 הורדה של טופס העברת חובות וזכויות
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 21/03/2021 הורדה של מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות 21/03/2021 הורדה של הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 21/03/2021 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 21/03/2021 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
הסכם עקרונות שת"פ 21/03/2021 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
הצהרה רואי החשבון של החברה 21/03/2021 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 21/03/2021 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 21/03/2021 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
טופס הצהרת בקשה
תאריך עדכון: 27/07/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
תאריך עדכון: 27/07/2021
IIA Partner Search Form
תאריך עדכון: 26/07/2021
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00
תאריך עדכון: 01/07/2021
הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה למענק עידוד חברות חממה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה למענק תפעול לחממת יזמות בפריפריה
תאריך עדכון: 24/06/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכנית עזרטק
תאריך עדכון: 19/05/2021
בקשה לדיון חוזר
תאריך עדכון: 21/04/2021
Guidance for applicants
תאריך עדכון: 20/04/2021