טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב 06/03/2019 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 06/03/2019 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
טופס דיווח תמלוגים 14/02/2019 הורדה של טופס דיווח תמלוגים
טופס דיווח שעות 2019 10/02/2019 הורדה של טופס דיווח שעות 2019
נספח 11 - טופס בקשה למענק 06/02/2019 הורדה של נספח 11 - טופס בקשה למענק
נספח 10 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות 06/02/2019 הורדה של נספח 10 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
נספח 8 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות 06/02/2019 הורדה של נספח 8 - כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה של המעבדה לחדשנות
נספח 7 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים) 06/02/2019 הורדה של נספח 7 - דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)
נספח 6 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה 06/02/2019 הורדה של נספח 6 - התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה
נספח 5 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 06/02/2019 הורדה של נספח 5 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
תמורה כללי בקשה לסגירה 31/01/2019 הורדה של תמורה כללי בקשה לסגירה
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות 27/01/2019 הורדה של בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3 16/01/2019 הורדה של I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
I4F APPLICATION FORM 16/01/2019 הורדה של I4F APPLICATION FORM
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 29/11/2018 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
I4F Application Guidelines for Applicants CFP 3
16/01/2019
התאמת מוצרים שאלות ותשובות
29/11/2018
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
12/11/2018
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
05/11/2018
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
18/10/2018
I4F Partner search form
16/10/2018
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
08/10/2018
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
04/10/2018
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
05/09/2018
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
16/08/2018