טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) 19/11/2019 הורדה של נספח 3 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019 19/11/2019 הורדה של נספח מס' 2- תצהיר מורשה חתימה 22.8.2019
טופס ריכוז משאבים 19/11/2019 הורדה של טופס ריכוז משאבים
טופס הצהרה והרשאה 19/11/2019 הורדה של טופס הצהרה והרשאה
טופס תקציב הבקשה 19/11/2019 הורדה של טופס תקציב הבקשה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019 19/11/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 28.8.2019
בקשה לתמיכה במסלול מגנטון 17/11/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלול מגנטון
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק 14/11/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה 07/11/2019 הורדה של טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה
מסלול איגוד משתמשים - טופס בקשה למענק 03/11/2019 הורדה של מסלול איגוד משתמשים - טופס בקשה למענק
מסלול איגוד משתמשים - טופס הצדקה 03/11/2019 הורדה של מסלול איגוד משתמשים - טופס הצדקה
בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 03.11.2019 03/11/2019 הורדה של בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שת"פ 03.11.2019
תקציב תשתיות כללי 03/11/2019 הורדה של תקציב תשתיות כללי
בקשה לתמיכה מסלול 37 א 23/10/2019 הורדה של בקשה לתמיכה מסלול 37 א
בקשה למכינה 07/10/2019 הורדה של בקשה למכינה
טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה
07/11/2019
טופס הגשת בקשה למענק – התמחות להייטק
07/11/2019
דגשים למילוי טפסי הבקשה
26/08/2019
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ 13.8.2019
13/08/2019
טופס בקשה לשינוי תקציב במסלול תנופה
04/08/2019
טופס הגשת בקשה ממשל-טק 7.19
21/07/2019
בקשה לביטול בקשת תמיכה
17/06/2019
בקשה לשינוי שיוך תיק לתכנית
17/06/2019
בקשה לשינוי הגדרת תמלוגים
17/06/2019
טופס דיווח שעות 2018
11/06/2019