טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות) 12/11/2018 הורדה של טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל) 12/11/2018 הורדה של טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה 18/10/2018 הורדה של הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
I4F Partner search form 16/10/2018 הורדה של I4F Partner search form
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ 08/10/2018 הורדה של טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית) 04/10/2018 הורדה של הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה 05/09/2018 הורדה של בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד 19/08/2018 הורדה של תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) 02/09/2018 הורדה של הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ 19/08/2018 הורדה של הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ
טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר 23/08/2018 הורדה של טיוטת תקציב להגשה לשלב א בתכנית אתגר
טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר 16/08/2018 הורדה של טופס בקשה שלב ראשון - מסלול אתגר
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 25/06/2018 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה של נספח 8 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 25/06/2018 הורדה של נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
12/11/2018
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
05/11/2018
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
18/10/2018
I4F Partner search form
16/10/2018
טופס תקציב מבוקש למכינה למופ
08/10/2018
הצהרת יועץ מאושר (אנגלית)
04/10/2018
בקשה לתמיכה בחברת פרוייקט חממה
05/09/2018
תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד
16/08/2018
הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)
16/08/2018
הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המופ
16/08/2018