מימון לצמיחת חברות טכנולוגיה בתחום האנרגיה

מאי 27, 2019
09:30

תאריך ושעת האירוע

ב-
27/05/2019
שעה:
09:30 - 14:00
29/04/2019 - 26/05/2019

מארגני האירוע מטעם רשות החדשנות

בין-לאומית

מערך טכנולוגיות וענפי השוק

קהל יעד

חברות טכנולוגיה בתחום האנרגיה

תחום

אנרגיה
Start-Up Nation Central בכתובת: לילינבלום 28, ת"א

על האירוע

אנו מזמינים חברות טכנולוגיה בתחום האנרגיה ליום עיון בנושא מימון לצמיחת חברות טכנולוגיה בתחום האנרגיה. במסגרת יום העיון רשות החדשנות, יחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים - הגנת הסביבה, אנרגיה, והאוצר, יציגו אפשרויות מימון לאומיות ובינ"ל, עבור חברות ישראליות בתחום האנרגיה, המחפשות מקורות מימון לשלבי הגימלון והצמיחה.

חברות המפתחות טכנולוגיות חדשניות בתחומי האנרגיה נתקלות בקשיים מרובים במאמצי החדירה לשוק. קשיים אלו נובעים בעיקרם מלקוחות שמרניים, הדורשים לראות את הטכנולוגיה עובדת בקנה מידה משמעותי ובתנאי אמת לפני החלטה על הטמעת מערכת בהיקף מסחרי; גופי רגולציה מרובים אשר מתווים רגולציה שמרנית, לעיתים סותרת ופעמים רבות בלתי עקבית ובלתי יציבה; ומחסור בגופי מימון רלוונטיים מהסקטור הפרטי, וחוסר היכרות, עניין או ידע של גורמי מימון בנושא הטכנולוגי. מעל כל אלו מרחפת גם שאלת מבנה שוק האנרגיה העתידי והמודלים העסקיים שיפעלו בו בהצלחה, וההשפעה הצפויה על הפוטנציאל הכלכלי והעסקי הטמון בטכנולוגיה החדשנית. 

כל אלו מביאים לכך שזמן ההגעה לשוק של טכנולוגיות חדשניות בתחום האנרגיה הינו גבוה ויכול לארוך בתחומים מסוימים אף עשור ויותר, ולקושי רב בגיוס ההשקעות הנדרשות למימון פעילות החברה הטכנולוגית עד להגעה לשוק. במסגרת יום העיון השתדלנו לרכז במקום אחד ולהציג בפניכם כלי מימון ציבוריים אשר יכולים לסייע לחברות הטכנולוגיה בהתמודדות עם קשיים אלו ובהשגת המימון הנדרש לפעילותן, בדגש על התמודדות מוצלחת עם השלבים הקריטיים של הגימלון והמסחור הראשוני של הטכנולוגיה.

בין כלי המימון שיוצגו, תהיינה התכניות השונות, רובן חדשות, שממשלת ישראל מפעילה לסיוע במימון "פיילוטים" טכנולוגיים ויישום מסחרי של טכנולוגיות חדשניות, תכניות אירופאיות שונות שמיועדות לשלבי גימלון הטכנולוגיה ומסחורה ותכניות נוספות לעידוד החדרת טכנולוגיה חדשנית ישראלית בתחומי האנרגיה לשווקים הבינלאומיים.

סדר יום 

9:30-10:00
רישום והתכנסות
10:00-10:15
אז איך מתגברים על אתגרי הגימלון והמסחור של טכנולוגיות אנרגיה?
דברי פתיחהנציג Startup Nation Central
דברי פתיחהמציג: גיל שאקי, מנהל ענף אנרגיה, קיימות ותשתיות, רשות החדשנות
10:15-11:10
כלי מימון לאומיים
תמיכה בפיילוטים טכנולוגיים בתחומי הגנת הסביבה - רשות החדשנות בשת"פ עם המשרד להגנת הסביבה מציגים: צביקה גולצמן, ס' ראש זירת צמיחה ומנהל קרן המו"פ, רשות החדשנות; אביטל עשת, מנהלת מדיניות כלכלית, המשרד להגנת הסביבה
תכנית מתקני חלוץ והדגמה, משרד האנרגיה מציג: גדעון פרידמן, המדען הראשי בפועל, משרד האנרגיה
תכנית ערבויות לאומית לפרוייקטי התייעלות אנרגטית מציגים: עמית מרזאי, מנהל מחלקת ערבויות מדינה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר ;יחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים, משרד האנרגיה
11:10-12:05
כלי מימון תחת הורייזן 2020: מוצרים פיננסים אירופאיים
הקדמה: הלוואות ישירות מהבנק האירופי (Vs. (EIB הלוואה מגוף חוב ישראלי בערבות קרן ההשקעות האירופית (EIF)מציגה: שרית קמחי, ראש תחום כלים פיננסים, איסרד
הלוואות ישירות ל- Energy Demonstration Projects מציגים: נציגי ה- European Investment Bank (הצגה באנגלית),
הלוואות בערבות קרן ההשקעות האירופית (EIF) מגופים מלווים ישראליםמציגים: אריה שניי, ראש ענף מימון בינ"ל ועו"ד טל דקל, מנהל פיתוח עסקי, בנק לאומי; אמיר אוליקר, מנהל השקעות, קרן פנינסולה
12:05-12:30
הפסקה
12:30-13:15
מענקים אירופאיים
מבוא להורייזן 2020, ומענקים במאגדים מוכווני אנרגיה מציגה: חגית שווימר, מנהלת תחום אנרגיה, איסרד
מימון בהגשה יחידנית של חברה: SME INSTRUMENT מציגה: רות פרידל, מנהלת תכניות SMEs, איסרד
מענק במאגד מוכוון תעשייה: Fast Track to Innovation מציגה: רות פרידל, מנהלת תכניות SMEs, איסרד
13:15-13:45
תמיכה בשת"פ בינ"ל – אמריקה ואסיה
תכניות שת"פ אמריקה מציג: ישראל שמאי, מנהל אמריקות, רשות החדשנות
בירד אנרג'י מציגה: לימור נקר, קרן בירד
תכניות שת"פ אסיה מציג: אבי לובטון, מנהל אסיה-פאסיפיק, רשות החדשנות
13:45-14:00
שאלות ותשובות

הרשמה

ההרשמה לאירוע סגורה
Start-Up Nation Central בכתובת: לילינבלום 28, ת"א