מסלול פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר ופיתוח)

על המסלול 

פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למו"פ) הוקם ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשלהי שנת 1997. הפורום הוא ארגון וולונטרי לקידום תכניות מחקר ופיתוח לשטחים מדעיים / טכנולוגיים ופרויקטים, באמצעות כינון תשתיות לאומיות למו"פ ושיתופי פעולה בינ-ארגוניים, בינ-משרדיים ובינלאומיים.

בפורום תל"מ משתפים פעולה באופן וולונטרי בעלי התפקידים הבאים:

  • יו"ר ות"ת במועצה להשכלה גבוהה
  • המדען הראשי במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
  • מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט.
  • ראש מפא"ת במשרד הביטחון
  • סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר
  • נציג האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ( יו"ר)

 

פרויקטים בבחינה, תכנון והקמה:

  1.       תוכנית טכנולוגיות הקוונטים
  2.       פסיפס – בנק נתונים גינומי קליני
  3.        מערכות נבונות – טכנולוגיות בינה מלאכותית
  4.       תשתיות מו"פ לתכנון לוויינים זעירים

מטרת המסלול 

הקמת תשתיות מו"פ באיגום ממשלתי בתהליך של ייזום, תאום, בדיקה, הקצאת משאבים (מתקציבי הגופים המרכיבים את הפורום וגופים נוספים על פי העניין) וקביעת אחריות הביצוע והבקרה לגבי הקמת והפעלת תשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח.

למי מיועד המסלול? 

הפורום פונה לחבריו וכן לגופים חיצוניים אשר ההתקשרות עימם תעשה בהסכמים רשמיים המפרטים את ההתחייבות של כול אחד מהצדדים.

איך מגישים בקשה? 

הגשת בקשה תעשה רק בהליכי מכרז מיועדים לתשתית על פי קריאה.
פניה כזו תפורסם באתר הרשות או באתר המשרד הממשלתי המיועד להקמתה.

יצירת קשר

ליצירת קשר עם הפרוייקטים בתכנית:

ביו-טכנולוגיה – בנק מידג"ם (בנק רקמות) 

ננו- טכנולוגיה באקדמיה 

לפרטים על המסלול ניתן לשלוח דוא"ל: Tashtiot@innovationisrael.org.il