תאריך אחרון להגשה
15/11/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי, ביקורת חקירתית והערכת שווי של תאגידים וקניין רוחני.
תאריך אחרון להגשה
31/10/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותים של חללי עבודה משותפים עבור רשות החדשנות.
תאריך אחרון להגשה
04/10/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי מחקר, ייעוץ כלכלי ואסטרטגי, ליווי אסטרטגי, יעוץ ארגוני, מידענות ומחקר שוק. שימו לב: פורסם בתחתית עמוד זה קובץ מענה לשאלות ההבהרה. כמו כן עודכן המועד האחרון להגשת הצעות לתאריך 4.10.18 (...
תאריך אחרון להגשה
05/09/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בענייני מכרזים ומשפט מנהלי, לרבות ליטיגציה בתחומים אלה, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "). לתשומת לבכם/ן: הועלה...
תאריך אחרון להגשה
21/08/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשותפות בהקמת מרכז מבקרים לאומי בנושא חדשנות בישראל. לתשומת לבכם/ן: הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה (ראו קובץ בתחתית עמוד זה)