תאריך אחרון להגשה
28/01/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן. מהות ההתקשרות: שירותי יצור והתקנה של שילוט ומיתוג קירות (לא כולל עיצוב). השירותים נושא המכרז: שירותי השילוט והמיתוג יכללו, בין היתר, יצור והתקנה (לרבות הדבקה...
תאריך אחרון להגשה
24/01/2019
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותים להובלת תכולתם של משרדי רשות החדשנות וארכיביה מקרית שדה התעופה לירושלים. מהות ההתקשרות: שירותי ההובלה נושא המכרז יכללו, בין היתר, שירותי אריזה, העמסה, הובלה, פריקה, הרכבה...
תאריך אחרון להגשה
26/12/2018
הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד, לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 – Christian Elze: בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: " התקנות "), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: " רשות החדשנות ") על כוונתה להתקשר...
תאריך אחרון להגשה
16/12/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (" הרשות "), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (" מו"פ ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגדים עבור המאגדים FOOD-IOT , GENESIS , PHENOMICS , GENPRO וחישה קוונטית.