×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
15/11/2018
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשירותי ביקורת וייעוץ חשבונאי, ביקורת חקירתית והערכת שווי של תאגידים וקניין רוחני.

תמצית המכרז

הגשת בקשה 

טוען...